Óvodánk Hírei

Álláshírdetés Pedagógiai asszisztens

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év kölcsönös elégedettség esetén határozatlan id –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Bem József utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozás, étkeztetés, szokások kialakítása, gyermekek felügyelete. Óvodai adminisztrációs rendszerek kezelése. Óvodapedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium, Pedagógiai asszisztensi végzettség,
§ B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ végzettséget igazoló okirat

§ Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Darabánt Anikó nyújt, a 06-30-455-72-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde címére történő megküldésével (4334 Hodász, Bem József utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

- Elektronikus úton Tóthné Darabánt Anikó részére a darabant.aniko@freemail.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Tóthné Darabánt Anikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Bem József utca 3-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásban megküldött pályázati anyag előzetes elbírálása alapján hívjuk be szóbeli elbeszélgetésre a pályázókat. Elutasító döntést az intézmény nem indokolja, továbbá feltartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.
2013-06-27 15:21:43


2010 © www.hodaszioktatas.hu