Óvodánk Hírei

Álláshírdetés Rendszergazda

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde rendszergazda munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év kölcsönös elégettség esetén határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Bem József utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda informatikai eszközeinek működtetése, karbantartása. Az óvoda honlapjának kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium,
§ Szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§ Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,
§ Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
§ Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
§ Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
§ B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ végzettséget igazoló okirat
§ szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Darabánt Anikó nyújt, a 06-30-455-72-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde címére történő megküldésével (4334 Hodász, Bem József utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2013 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

- Elektronikus úton Tóthné Darabánt Anikó részére a darabant.aniko@freemail.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Tóthné Darabánt Anikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Bem József utca 3-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásban megküldött pályázati anyag előzetes elbírálása alapján hívjuk be szóbeli elbeszélgetésre a pályázókat. Elutasító döntést az intézmény nem indokolja, továbbá fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.
2013-06-27 15:19:22


2010 © www.hodaszioktatas.hu